ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

 • 29000 BCE - 25000 BCE

  ਡੋਲਨੇ ਵੈਸਟੋਨਿਸ ਦੇ ਵੀਨਸ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੇਵੇਟੀਅਨ ਮੂਰਤੀਆਂ.

 • 16000 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

 • 14000 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਮੂਰ ਨਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ.

 • 8000 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਨੇੜਲੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

 • 5500 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਐਬੀਡੋਸ ਵਿਖੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਨੇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ.

 • c 4000 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਪਹਿਲੇ ਪੁੰਜ-ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਟੋਰੇ ਦੀ ਉਰੂਕ ਵਿਖੇ ਰਚਨਾ.

 • c 2000 ਈ.ਪੂ

  ਕ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਮਿਨੋਆਨ ਸਭਿਅਤਾ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ.

 • c 1000 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਪਹਿਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਟੋ-ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੈਲੀ.

 • c 900 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਯੂਨਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

 • 675 BCE - 626 BCE

 • c 625 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਲੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ.

 • c 625 BCE - 600 BCE

  ਯੂਨਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕੋਰਿੰਥਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ.

 • 625 BCE - 575 BCE

  ਐਟਰੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬੁਕੇਰੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ.

 • c 620 BCE - 600 BCE

  ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋ-ਕੁਰਿੰਥਿਅਨ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ.

 • 600 BCE - 480 BCE

  ਐਟਿਕ ਬਲੈਕ-ਫਿਗਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਰੇਮਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ.

 • 575 BCE - 480 BCE

 • c 570 ਬੀਸੀਈ - ਸੀ. 560 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਕਾਲੇ-ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਏਰਗੋਟੀਮੋਸ (ਘੁਮਿਆਰ) ਅਤੇ ਕਲੇਟੀਆਸ (ਚਿੱਤਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

 • 560 BCE - 520 BCE

  ਚਾਕਿਡਿਅਨ ਬਲੈਕ-ਫਿਗਰ ਬਰਤਨ ਦੱਖਣੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

 • 545 BCE - 530 BCE

  ਐਕਸੈਕਿਆਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ-ਚਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ.

 • c 530 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਲਾਲ-ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਲੇ-ਚਿੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ.

 • 530 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਐਂਡੋਕਾਈਡਸ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਲਾਲ-ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਕਾ ਕੱੀ.

 • 320 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

  ਐਟਿਕ ਰੈਡ-ਫਿਗਰ ਪੋਟਰੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ.

 • c 300 ਸੀਈ - ਸੀ. 700 ਈ

  ਹਾਨੀਵਾ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਟੀਲੇ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਜਾਂ ਕੋਫੂਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.


ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ. ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਣਯੋਗ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.


ਪੋਟਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ - ਇਤਿਹਾਸ

ਵਿਕਰੇਤਾ/ਥੋਕ ਵਿਤਰਕ

2442 ਲੁਡੇਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੋਰਟ ਵਰਥ, ਟੈਕਸਾਸ 76105
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1-866-535-2651 ਫੈਕਸ: 1-817-536-7120

“ ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ. ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਲਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ. 24,000 ਬੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. 10,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਟਲਡ ਕਮਿਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 9,000 ਜਾਂ 10,000 ਬੀਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ. ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,000 ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ ਗਲੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 1500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ”¹ ਸ਼ੌਕ ਵਸਰਾਵਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਨ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਿਆ. ਡੰਕਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਏਰਮਾ ਡੰਕਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਡਾਰਬੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਰਾਵਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਭੱਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ. ਵਸਰਾਵਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਤਰਕ, ਰਵਾਇਤੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਉੱਲੀ, ਰੰਗ, ਬੁਰਸ਼, ਸੰਦ ਅਤੇ ਭੱਠੇ ਬਣਾਏ. ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਤਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਵਿਤਰਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸਰਾਵਿਕ ਦੁਕਾਨ, ਸਕੂਲ, ਤਿਆਰ ਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ. ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਤਰਕ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ. ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੁਝ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ. 1920 ਅਤੇ#8217 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਤੇ 1990 ਅਤੇ#8217 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਵਸਰਾਵਿਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸਰਾਵਿਕ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸਨ. ਰਵਾਇਤੀ ਵਸਰਾਵਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਲੀ ਉੱਲੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ. ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਰਲ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਸਨੂੰ ਉੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤਾ. ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗਲੇਜ਼, ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ. ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱ beਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ. ਅਕਸਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਟਰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਪਹੀਆਂ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਘੁਮਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਸੀ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੁਮਿਆਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਸਰਾਵਿਕਸ, ਬਲਕਿ ਵਸਰਾਵਿਕ ਕਲਾ ਵੀ ਬਣੀ. 20 ਅਤੇ#8217 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਅਤੇ#8217 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ, ਵਸਰਾਵਿਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ. ਪਰ 80 ਅਤੇ#8217 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਰਾਵਿਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. 1993 ਵਿੱਚ, ਸਮਕਾਲੀ ਵਸਰਾਵਿਕ ਸਟੂਡੀਓ ਸੰਕਲਪ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੇਂਟ-ਯੂਅਰ-ਆਪਣੀ-ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ (ਪੀਵਾਈਓਪੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਂਟ, ਬੁਰਸ਼, ਗਲੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨਵੇਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਸਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਰੀ-ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ. ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈਟਿੰਗ. ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ “Do-It-Yourself ” ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੋਵੇ, ਮਾਈਕਲ ਅਤੇ#8217, ਮਾਰਥਾ ਸਟੀਵਰਟ, ਹੋਮ ਡਿਪੂ, ਹੋਮ ਐਂਡ ਗਾਰਡਨ ਟੀਵੀ (ਐਚਜੀਟੀਵੀ), ਹੋਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ, ਹੌਬੀ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਰਿਜ ਸਾਰੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਰਾਫਟ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ. ਅੱਜ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1800 ਸਟੂਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ 1995 ਵਿੱਚ 50 ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ, DIY ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੇਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਵਸਰਾਵਿਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ. 2002 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਕਰਾਫਟ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਾਫਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ#8211 ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੁਪਰ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਸਟੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਕਲਜ਼, ਹੌਬੀ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜੋ ਐਨ ’s ਫੈਬਰਿਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਕਰਾਫਟ ਸ਼ੋਅ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਾਫਟ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਹਾਂ. 2015 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ - ਵਸਰਾਵਿਕ ਅਤੇ ਫਾਇਰਡ ਆਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇਮਿਕਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ - ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰਡ ਆਰਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ. ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਸਰਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਉਤੇਜਕ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਰੇਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, 1990 ਅਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਸਟੂਡੀਓ ਆਫ ਪ੍ਰਾਗ, 2007

ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸਰਾਵਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ:

ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਈਟ:
http://www.visual-arts-cork.com/ceramics.htm

ਕਾਪੀਰਾਈਟ 2005 - 2018 - ਕੋਨੀ ਸਪੀਅਰ. ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ.


ਐਜਫੀਲਡ, ਸਾ Southਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਅਤੇ#8211 ਓਲਡ ਐਜਫੀਲਡ ਪੋਟਰੀ

ਸਾ Southਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤਿੰਨ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋਕ-ਕਲਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਸਵੀਟਗਰਾਸ ਬਾਸਕਟਰੀ, ਕੈਟਾਵਾਬਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਅਤੇ ਐਜਫੀਲਡ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ. 1 ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ. ਐਜਫੀਲਡ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ.

200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਐਜਫੀਲਡ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ "ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੋਰਸ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਨਤੀਜਾ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ#8211 40 ਗੈਲਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! – ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਸਾ earlierਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ. ਤਕਰੀਬਨ 4,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਮੀਰ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ. ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੱਥ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਟਿਕਾurable ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ. ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਟਾਵਾਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ. (ਕੈਟਾਵਾਬਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾ ਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ" 2 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ.)

ਪੁਰਾਣਾ ਐਜਫੀਲਡ ਪੋਟਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਘੁਮਿਆਰ ਸਟੀਵ ਫਰੈੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਜਫੀਲਡ ਪੋਟਰੀ

ਐਜਫੀਲਡ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣ -ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 1800 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਡਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਜਫੀਲਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ#8211 ਹੁਣ ਐਜਫੀਲਡ ਕਾਉਂਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਲੈਂਡ੍ਰਮਜ਼, ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ. 1810 ਵਿੱਚ ਡਾ.

ਪੋਟਰਸਵਿਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਓਲਿਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਕਾਓਲਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਓਪੇਕਟੇਟ ਅਤੇ ਰੈਗ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਰੰਗਤ. ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ. ਐਜਫੀਲਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਓਲਿਨ, ਰੇਤ, ਪਾਈਨ ਅਤੇ ਫੇਲਡਸਪਾਰਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੱਤ ਐਜਫੀਲਡ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ.

ਪੌਟਰਸਵਿਲੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਸਤੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ. 1840 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਜਫੀਲਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਗੁਲਾਮ ਕਿਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ.

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ -ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. "ਡੇਵ ਦਿ ਪੋਟਰ", ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜਨਮ 1800 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੇਤ-ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ -ਲਿਖੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਹੈਰੀ ਡਰੇਕ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣ. ਡੇਵ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮਿਤੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਤੁਕਬੰਦੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ.

ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਵ ਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਗੁੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਡੇਵ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਵ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਡੇਵ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਅੱਜ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਓਲਡ ਐਜਫੀਲਡ ਪੋਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਓਲਡ ਐਜਫੀਲਡ ਪੋਟਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਟੀਫਨ ਫੇਰੇਲ ਸਟੀਫਨ ਫੇਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ, ਸਟੀਵ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ oundੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ. ਉਸਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਜਫੀਲਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁੱਲ੍ਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਖਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿੱਟੀ ਕਾਓਲਿਨ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਅਮੀਰ, ਸੇਲੇਡਨ ਗਲੇਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੜੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕ ਮਿਲੇ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱ ​​firedੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਂਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ, ਡੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

1. ਐਸਸੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਫਨ ਫੇਰੇਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ.


ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ

ਨਿਰਮਾਣ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਸਟੋਨਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ#8217 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮੂਲ structureਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ

ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਗ

ਅੱਗ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਂਹਾਂ ਤਕ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੈਸ ਭੱਠਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ

ਪੋਟਰੀ ਪਲੇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ.

ਸੁਰੰਗ ਕਿੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਸੁਰੰਗ ਭੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਭੱਠਾ ਸੀ.

ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੈਡ ਵਿੰਗ ਪੋਟਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ.

ਸਟੋਨਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਮਗਰੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਾਤੂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ#8211 ਅਤੇ ਪੋਟਰੀ ਪਲੇਸ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ.

ਰੈਡ ਵਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੈਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਲਾਂਟ ਆਖਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ. ਦਿ ਪੋਟਰੀ ਪਲੇਸ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਰੈਡ ਵਿੰਗ ਪੋਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ.

ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਤ ਖਾਲੀ

ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਬੈਠੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਅਨਾਜ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ.

ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਆletਟਲੇਟ ਸਟੋਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਦਫਤਰ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ.

ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਇਮਾਰਤ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਆletਟਲੇਟ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਾਕੀ ਸਨ. ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਧੂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ.

ਪੋਟਰੀ ਪਲੇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

ਪੋਟਰੀ ਪਲੇਸ ਇੱਥੇ ਰੈਡ ਵਿੰਗ, ਐਮ ਐਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ#8211 ਸੈਲਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕੋ! ਇਤਿਹਾਸ, ਭੋਜਨ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, (ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ). ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ#8217 ਨੂੰ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ!


ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ.

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ…ਵਿਲੀਅਮ ਬੌਰਨ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਘੁਮਿਆਰ, ਨੇ 1809 ਵਿੱਚ ਡੈਨਬੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਲਿਆ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਸੇਫ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ. 'ਜੋਸੇਫ ਬੌਰਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ. ਕਿਉਂਕਿ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ.

1860 ਵਿੱਚ ਜੋਸਫ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋਸਫ ਹਾਰਵੇ ਬੌਰਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ. ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸਫ ਹਾਰਵੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜੋਸੇਫ ਹਾਰਵੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ, ਸਾਰਾਹ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਬੌਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਾਰਾਹ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਗਲੇਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਦਾਰ ਗਲੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਆਰਟਵੇਅਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ.

ਸਾਰਾਹ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਡੇਨਬੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ haveਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 1898 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ 1907 ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਤੀਜੇ 'ਜੋਸੇਫ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ – ਜੋਸੇਫ ਬੌਰਨ ਵ੍ਹੀਲਰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ. 1916 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੌਰਨ ਵ੍ਹੀਲਰ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ.

ਡੈਨਬੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ...ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੱਚ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਗਿਆ. 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਗਿਲਬਰਟ ਨੇ 'ਕਾਟੇਜ ਬਲੂ' ਅਤੇ 'ਮਨੋਰ ਗ੍ਰੀਨ' ਸਮੇਤ ਸੁੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ - ਦੋਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਲਾਸਿਕ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ. ਗਿਲਬਰਟ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਡੇਨਬੀ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੰਗਦਾਰ ਗਲੇਜ਼ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਜਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੋੜਿਆ. ਅਸੀਂ 'ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬ੍ਰਾਨ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਸਰਾਵਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੁਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਫੀ ਟੀਪੌਟਸ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਮ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ.

ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਲੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ. ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 'ਗ੍ਰੀਨਵੀਟ' ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ decoratedੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਗਲੀਨਵੇਅਰ' ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲਬਰਟ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

1950 ਅਤੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਨਬੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਕੇਨੇਥ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਕਲਾਸਿਕ ਗਿਫਟਵੇਅਰ' ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਪੇਮਬਰਟਨ ਨੇ 'ਸ਼ੇਵਰਨ' ਸਮੇਤ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 2016 ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਨਵਸ ਪੈਟਰਨ, ਅਤੇ 'ਅਰਬੈਸਕਯੂ' ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ. ਇਸਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, 'ਅਰਬੈਸਕਯੂ' ਸੀ

ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ 'ਓਵਨ-ਟੂ-ਟੇਬਲਵੇਅਰ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਡੇਨਬਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਹੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰੋਸ ਸਕਦੇ ਸਨ. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਨ-ਟੂ-ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਨਵਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਲੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਅੱਜ…ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਸਚਮੁੱਚ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੈਨਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਕੈਪਸੂਲ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਦਰਤੀ ਡੈਨੀਮ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਲੂ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਮਗ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਸਰਾਵਿਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਗ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਲਈ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੈਨਬੀ ਪੋਟਰੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਨਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਇਥੇ.


ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ | ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ - ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਜਾਂ ਵਸਰਾਵਿਕ ਕਲਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਖਣਿਜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਸਖਤ ਭੁਰਭੁਰਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ wetਾਲ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਿੱਟੀ, ਪੋਰਸਿਲੇਨ, ਸਟੀਟਾਈਟ, ਆਦਿ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਗਈ. ਇਹ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਅੱਗ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਸਮਾਜਕ ਸਤਰਕਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਪਕਾਉਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਤਮਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੁੱ ratherਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਤਹ 'ਤੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਯੁੱਗ

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੁਟਵੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

 • ਅਣਗਿਣਤ/ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਸਦੀ ਸਤਹ ਖਰਾਬ ਹੈ
 • ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਮੋਟੇ ਸਲੇਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
 • ਪਦਾਰਥ - ਮੀਕਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਮਿੱਟੀ
 • ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ
 • ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
 • ਦੱਖਣ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੁਰਜ਼ਾਹੋਮ ਅਤੇ#8211 ਮੋਟੇ ਸਲੇਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
 • ਬਲੈਕ-ਬਰਨਿਸ਼ਡ ਵੇਅਰ, ਗ੍ਰੇਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਟ-ਪ੍ਰੈਸਡ ਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

II. ਕਲਕੋਲਿਥਿਕ ਯੁੱਗ

ਚੈਕੋਲਿਥਿਕ ਯੁੱਗ, ਪਹਿਲਾ ਧਾਤੂ ਯੁੱਗ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ – ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਐਮਪੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋਰਵੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਆਦਿ.

ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ.

1. ਕਾਲੇ-ਅਤੇ-ਲਾਲ-ਵੇਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ. ਅਹਰ-ਬਨਾਸ ਵਰਗੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਭਾਂਡਾ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚਿੱਟੇ ਰੇਖਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ.

2. ਕਾਲੇ-ਤੇ-ਲਾਲ ਵੇਅਰ

ਜੋਰਵੇ ਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ-ਤੇ-ਲਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟ ਸਤਹ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

3. ਆਚਰ ਕਲਰਡ ਪੋਟਰੀਜ਼ (ਓਸੀਪੀ)

ਓਸੀਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਮਕਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਹ ਉਪਰਲੀ ਗੰਗਾ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦੁਆਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

 • ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • ਓਸੀਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਵਧੀ ਲਗਭਗ 2000 ਈਸਵੀ ਅਤੇ 1500 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ.
 • ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ - ਜੋਧਪੁਰਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਅਤਰੰਜੀਖੇੜਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
 • ਖੇਤਰੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਗਣੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਸੀਪੀ ਹੈ ਪਰ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

III. ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ

ਪਾਲਿਸ਼ਡ ਵੇਅਰ ਖਰਾਬ ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

 • ਦੋਵੇਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਪੋਲਿਸ਼ਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
 • ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਏ ਲਾਲ ਸਤਹ ਅਤੇ ਹੈ ਪਹੀਆ ਸੁੱਟਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
 • ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਸਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱ firedਿਆ.
 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ ਪੌਲੀਕ੍ਰੋਮ ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ ਉਪਯੋਗੀ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਲੈਟ ਬੇਸ
 • ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਖੋਖਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਸਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕਸਾਰ ਸਨ (ਪੁੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ) ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ
 • ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

1. ਪਰਿਪੱਕ ਹੜੱਪਾ

ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

 • ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ
 • ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ
 • ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਕਬਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ

2. ਮਰਹੂਮ ਹੜੱਪਾ

ਓਚਰ ਕਲਰਡ ਪੋਟਰੀਜ਼ (ਓਸੀਪੀ) – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ (1900BC ਅਤੇ#8211 1200BC) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਕੋਲਿਥਿਕ ਸਨ. ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਲਕੋਲੀਥਿਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਤੱਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਦਿ). ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਓ.ਸੀ.ਪੀ.

ਕਾਲਾ-ਸਲੇਟੀ ਬਰਨਿਸ਼ਡ ਵੇਅਰ ਹੌਲੀ ਪਹੀਏ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ#8211 ਸਵਾਤ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਈਰਾਨੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ.

ਕਾਲੇ-ਤੇ-ਲਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ#8211 ਸਵਾਤ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਤ ਘਾਟੀ ਹੜੱਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ.

ਗ੍ਰੇ-ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪੇਂਟਡ ਗ੍ਰੇ ਵੇਅਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੇ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਨ ਜੋ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

IV. ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਅਤੇ#8211 ਪੀਜੀਡਬਲਯੂ

ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪੇਂਟਡ ਗ੍ਰੇ ਵੇਅਰ (ਪੀਜੀਡਬਲਯੂ) ਸਭਿਆਚਾਰ.

ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਆਇਰਨ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂ ਦਾ ਲੋਹਾ-ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇੱਕ ਹੈ ਲੋਹਾ ਯੁੱਗ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਿਲੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਘੱਗਰ - ਹਕਰਾ ਘਾਟੀ, ਲਗਭਗ 1200 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - 600 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ. ਮਥੁਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂ ਸਾਈਟ ਸੀ.

 • ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਬਰੀਕ, ਸਲੇਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ.
 • ਕੁਝ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ - ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰੀਗੰਗਾ ਘਾਟੀ. ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)

V. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ – NBPW

ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਲੋਕ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ#8211 ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਵੇਅਰ, ਕਾਲੇ-ਸਲਿੱਪ ਵੇਅਰ, ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰੇ ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਵੇਅਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ.

VI. ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ#8211 NBPW

6 ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਉੱਤਰੀ ਬਲੈਕ ਪਾਲਿਸ਼ਡ ਵੇਅਰ (NBPW).

ਨਕਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ NBPW ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਿਲੇ ਸਨ

 • ਗਲੋਸੀ, ਚਮਕਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ.
 • ਵਧੀਆ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਲਈ ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਲਕਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਕ ਸਤਰਕਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ.
 • ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਹਾਜਨਪਦ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ.
 • ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਹੀਚਤਰਾ, ਹਸਤੀਨਾਪੁਰ (ਦੋਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ), ਨਵਦਾਤੋਲੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
 • ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ - ਬਾਈਕਰੋਮ ਅਤੇ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ
 • ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਫੈਬਰਿਕ. 'ਤੇ ਪੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਕਦਾਰ ਸਤਹ. 90% ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੈੱਟ ਕਾਲਾ, ਭੂਰਾ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਹੈ 10% ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ, ਸੁਨਹਿਰੀ, ਭੂਰੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ.
 • ਬਿਕਰੋਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਰੰਗ.

ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ Bichrome ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੋ ਰੰਗ

VI. ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ ਯੁੱਗ

ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 1 ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੇਗਾਲਿਥਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ (ਮੈਗਾ) ਪੱਥਰ (ਲਿਥ). ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਗ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.


ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ. ਫੁੱਲਦਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ. ਐਮਫੋਰਾ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਫੁੱਲਦਾਨ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਇੰਚ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਅਤਰ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਈਨ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਅਨਾਜ.

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ periodੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ. ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ moldਲ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਸਰਾਵਿਕ ਚਿੱਤਰ, ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕੋਫਗੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਸਨ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਨ. ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ:

– ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ.

– ਮੋਟਾ, ਕਿਰਚ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਰੇਤਲੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੂਰ -ਚੂਰ, ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਲੇਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਲੀ ਨਾਲ coveredੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਰਾਵਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਰਸਮ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਰ ਨੇ ਅਨਗਲੇਜ਼ਡ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਮ ਲਾਲ, ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਦੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਲੀ ਨਾਲ coveringੱਕਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਖੋਜ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ. ਸਜਾਵਟੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ.

ਵਸਰਾਵਿਕ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਐਲੀਫੈਂਟੀਨ ਤੱਕ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਪਟਿਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਥਾਪਿਤ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਸੀਰੀਅਨ ਅੰਕੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਮੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਪੂਰਵ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਅਖੌਤੀ "ਬਦਰੀਅਨ" ਪੀਰੀਅਡ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ womanਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਨਫਾਇਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱ firedਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ.

ਨਕਦਾ ਕਾਲ (4,000 ਅਤੇ#8211 3,000 ਬੀਸੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਕਾਲ ਤੱਕ, ਗਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. Animal’s figures, patterns, boats and human figures were depicted.

The potter’s wheel in Egypt was invented in the Old Kingdom. At first this device was a simple turntable, but later evolved into a true potter’s wheel, requiring better preparation of the clay and more control during firing. These potter’s wheels were still hand turned. With the potter’s wheel more refined kilns were constructed, this new technique allowed pottery to be made in more abundance, but did not entirely replace all other forms of pottery making. For example, bread moulds continued to be handmade around a core known as a “Patrix”.

After the pottery was formed, either by a potter’s wheel or more primitive means, it would have been left to thoroughly dry. If the surface was to be burnished, after drying the pottery would have been polished with pebbles and then painted or perhaps engraved and finally fired, probably in a not confined place during pre dynastic times, until the development of kilns.

Egyptian pottery can be divided into two broad categories dependent on the

Type of clay that was used.

– The pottery made with Nile clay, and known as Nile silt ware. This potter after being fired, it has a red-brown color, been used for common, utilitarian purposes, though at times it might have been decorated or painted. Blue painted pottery was somewhat common during the New Kingdom (1,550-1,069 BC).

– The pottery made from ‘marl clay’. This type of pottery was usually thought superior to the common Nile mud pottery, often used for decorations and other functions. Was often burnished, leaving a shiny glaze like surface although it was not a truly glace process.

Shaping Methods of Pottery Use in Egypt

– Hand-shaping pottery and finished with a turning device.

Hand-shaping methods of pottery use in Egypt

1) Forming a single piece of clay by the use of free-hand shaping,

2) Shaping with a paddle and anvil,

3) Shaping on a core or over a hump,

5) Building with a slab or coil.

It can be said in a summary that the pottery production in ancient Egypt was a significant industry that produces a variety of goods that serve well to resolve the basic needs presented to this culture of counting with appropriate containers for liquids and solids. For us today these potteries are serving another different purpose but not less important because they are providing us with a wide range of answers to multiples questions still unresolved about this ancient civilization history, their religious dogmas and their social life.


Art Pottery in Edgerton: History and Resources

What is Art Pottery?
Inspired by the Arts and Crafts movement in Britain, American art potters approached ceramics as an art form. They experimented with a variety of new glazes and decorative techniques and focused on creating vases and other ornamental wares instead of utilitarian pieces like cups and plates. There is no single style of American art pottery, but some well-known examples include Rookwood’s elegant painted landscapes, Teco’s dramatic forms, and the Paul Revere Pottery’s charming illustrations.

The Art Pottery of Pauline Jacobus
Pauline Jacobus established the Pauline Pottery in Chicago in 1883 and relocated the company to Edgerton in 1888. In creating her art pottery wares, Jacobus incorporated the forms and decorative techniques of some of the most influential potteries and ceramic designers of her time. Pauline wares were made using molds, some of which–like the long-necked pitchers and the globular vases–were similar to forms used by the Rookwood Pottery of Cincinnati, where Jacobus took classes before beginning to work in art pottery. The majority of the Pauline wares are decorated with hand-painted underglaze–paints applied with brushes after a first firing, then coated with a clear glaze and fired a second time. The most common motif–a variety of flowers in solid colors, outlined in black–is reminiscent of the work of John Bennett, a widely admired decorator for the Doulton Pottery of London who relocated to New York City in 1877. Other Pauline works show the influence of Laura Fry, a decorator for Rookwood who worked briefly with Jacobus in Chicago–including carving and gilding as well as the use of Fry’s own invention, an atomizer (airbrush), to create spattered backgrounds or smooth glaze transitions.

Timeline: Edgerton’s Art Potteries
The success of the Pauline Pottery, combined with the area’s high-quality clay beds, attracted a number of ceramic artists to Edgerton. Between 1888 and 1909, the community was home to six successful pottery companies.


Weller Pottery

The Weller Pottery was the first mass producer of art pottery. Samuel Weller was known for hiring great artists, and for his innovations. However, he also produced many so-called “mutant” pots – strange glazes and odd glazes for a given pot type.

At the March 2001 WPA meeting Chris Swart gave a wonderful presentation on Weller Art Pottery. Chris also organized our 2001 Show and Sale Exhibit on Weller and Company.

The following article appeared the WPA Press, Vol. 8, April 2001
By Kari Kenefick

The Weller Pottery was the first mass producer of art pottery. Samuel Weller was known for hiring great artists, and for his innovations. However, he also produced many so-called “mutant” pots – strange glazes and odd glazes for a given pot type.

Weller was not known for excellence in quality control. This article contains material from Chris Swart’s March presentation, as well as a few tidbits from other pottery references as listed following this article.

Samuel Augustus Weller was born on April 12, 1851 in Ohio. In 1872, the 21 year old Weller, a resident of Muskingum County, established the Weller pottery in a log cabin in Fultonham, Ohio (near Zanesville), complete with a beehive kiln. As business boomed he moved to Zanesville and built a new factory on the banks of the Muskingum River.

Weller was followed in his move to the river banks by many other potteries that went on to become household names, such as Roseville, J.B.Owens, McCoy, Watt, Hull, Brush and Robinson Ransbottom. The Weller pottery continued, as did many others, in this general location until 1931 when the Depression forced consolidations and down-sizing.

Sam Weller traveled to the 1893 World’s Fair in Chicago where he was so taken with the work of the Lonhuda Pottery of Steubenville, Ohio, that he offered to purchase the pottery from William Long. The following year Long sold his pottery to Weller and became a designer for Weller. Lonhuda pottery was continued by Weller’s firm and the incorporation of this product into the Weller pottery family is credited with launching Weller into the art pottery market.

Long’s tenure at the Weller pottery was short he left in 1896. At approximately this time Louise Weller was born and the Lonhuda pottery line became Louwelsa. As with the Lonhuda pottery, Louwelsa featured a high gloss over beautifully painted flowers and background colors of blues, reds and greens, often in a gradient of light, bright color to very dark colors.

Weller pottery lines that immediately followed Louwelsa included: i) Dickensware in 1897, which was very similar to Louwelsa except that the background color was solid versus the gradient ii) Eocean, first produced in 1898 through the 1920s, featured again the background gradient with colors of gray or olive green to ivory. Eocean Rose had a rosey tint over the ivory iii)

Turada was developed by Henry Schmidt in 1897, as the first squeezebag pottery line in the Ohio valley (Tyrano was a similar and competing product produced by Owens Pottery in 1898) iv) Dickensware II (1890) was developed by Charles Upjohn, who headed the Weller decorating department from 1895-1904.

Many other pottery lines were developed at Weller, by an impressive number of talented pottery designers, whose names are too numerous to mention here. However, readers might appreciate the dates of a few standout potters in the Weller arena, including the fact that Jacques Sicard and an assistant were enticed to travel from France to Zanesville, OH, to produce glazes for Sam Weller’s pottery.

It is recorded that Sicard arrived in Ohio around 1900, although his Sicardo line was little known until it’s exposure at the 1904 St. Louis World’s Fair. Pieces made by Sicard featured his characteristic iridescent metallic finish and were often signed Sicard on the side of the vase. The Sicardo pottery was well received at the World’s Fair and even before that was selected by Tiffany’s as one of their product lines (1903). But Sam Weller felt that the glaze was too expensive and attempted to get the recipe from Sicard’s previous employer in France. When asked to pay for the recipe Weller refused.

Sicard left for France in 1907. It is estimated that Weller spent $50,000 on the Sicard/Sicardo venture, one in which only an estimated 30% of the ware came through the complicated firing and finishing process in marketable form.

Another iridescent ware potter, John Lessel went to work for Sam Weller in 1920. Lessel had been influenced by Owensart Opalesce, J.B. Owen’s answer to Weller’s Sicardo line. The Opalesce line was introduced in 1905 but soon disappeared. Lessel had already worked producing pieces with a plain yet metallic surface in 1903–04 for Arcen Ciel in Zanesville, OH.

The Lasa line that Lessel produced for Weller very closely mimics one of the opalescent lines of Owens’. Lessel was responsible for several of Weller’s most popular pottery lines, Lasa being the best known.

As stated by Chris during his presentation, Weller was the largest producer of art pottery in the world by 1905. Sam Weller developed a reputation for hiring the best, most creative designers, but also for attempting to steal their secrets.

In 1925 Sam Weller died at age 74. His nephew Harry Weller took over as president of the company, introducing the continuous kiln process, and consolidating the multiple plants in 1931, due to the Depression.

Harry Weller died in an automobile crash in 1932. During the years 1930–32 the last freehand decorated lines were introduced at Weller. These included Stellar, Geode, Cretone, Raceme, and Bonito.

ਪੁਸਤਕ -ਸੂਚੀ

In addition to notes from Chris Swart’s presentation, the following references were used for this article: Nelson, Marion (1988) Art Pottery of the Midwest.
Sigafoose, Dick (1998) American Art Pottery.

Chris Swart used All About Weller (1989) by Ann Gilbert McDonald, Art Pottery of the Midwest (1988) by Marion Nelson, and Art Pottery of the United States (1987) by Paul Evans to prepare his talk and the Weller timeline.

ਗੈਲਰੀ

WPA members brought in some of their collection to give a preview of the Wisconsin Pottery Association’s 2001 show Weller & Company.

ਸਮਾਂਰੇਖਾ

April 12, 1851–Samuel Augustus Weller born in Ohio

1872 –Operates a one-man pottery in Fultonham, near Zanesville in Muskeegum County, Ohio

1882-1890 –Expansion to Zanesville, followed by building, buy-outs until 1931 when the Depression forces consolidation and down-sizing

1893-1896–William Long’s Lonhuda ware, Louise Weller and Louwelsa born, 1896

1897–Henry Schmidt develops Weller Turada, the first squeezebag pottery line in the Ohio valley, Owens Pottery introduces similar Cyrano line in 1898

1895-1904–Charles Upjohn heads Weller decorating department, develops Dickensware II in 1900

1902-1907–Jacques Sicard at Weller, Sicard line appears in the fall of 1903 (Clement Massier Reflets Metalliques by 1889)

1902-1905–Weller becomes world’s largest pottery and maker of mass produced Art Pottery

1903-1904–Frederick Hurton Rhead at Weller, develops Jap Birdimal line in 1904, becomes Roseville’s first art director in 1904, leaves Roseville in 1908

1904–Weller has huge display at the St. Louis Exposition

1908–Rudolph Lorber develops Dechiwo, 1908, which leads to Burntwood, Claywood, and others

1917–Weller Hudson family introduced

1916-1929–Rudolph Lorbor develops Brighton birds, Muskota, Woodcraft, Forest, Glendale and other great naturalistic lines, ending with Coppertone, 1929. Dorothy England Laughead creates Silvertone, Chase, and the Garden Animals

1920-1924–John Lessell heads the decorating department, develops luster glaze lines including LaSa, Marengo, Cloudburst, Lamar, others

July 1, 1922–Weller Pottery incorporated as “S.A. Weller, Inc.”

October 4, 1925 –Samuel Augustus Weller dies

1925-1932–Nephew Harry Weller takes over as president, introduces continuous kiln, consolidates plants in 1931 due to Depression, dies in auto crash in 1932

1930-1932–Last freehand decorated lines introduced at Weller: Stellar, Geode, Cretone, Raceme, Bonito

1932-1937–Frederic Grant, son-in-law, is president for one year, divorced from Ethel (Weller, b. 1898) Irvin Smith, another son-in-law (Louise) is president from 1933-1937

1935–Freehand decoration ends at Weller

1935-1948–Weller produces simplified embossed lines

1937-1948–Walter Hughes, a ceramic engineer and former employee at American Encaustic Tiling Company is Weller’s last president

1947-1948–Essex Wire Corporation buys controlling share in Weller, closes the pottery in 1948

1954–Minnie Weller dies at age 92, Weller house contents are auctioned

Related Sites: (These sites will open up in a new window)

Weller History – An article about Weller Pottery at Collectics.com .

Pottery Studio – A history article with links to some examples. Interesting link to information on Charlotte Rhead, the sister of Frederich H. Rhead a designer at Weller.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Mitti k bartan ki vidhi, ਮਟ ਦ ਬਣ ਭਡ