ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਐਰੋਹੈਡਸ

ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਐਰੋਹੈਡਸ


ਲੇਵੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਰਾਜੇ ਸੈਨਚਾਰੀਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜ। ਫਲਿਸਤੀਆ ਵਿੱਚ ਏਕਰੋਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਨਚਾਰਿਬ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਪਾਰ ਆਇਆ: ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ.

ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ. ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੇਟ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ. ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ.

ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਫੌਜ ਸੰਪਾਦਨ

ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:

 • ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਛੇ ਅਤੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਸਨ (ਗੋਲੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ). ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ.
 • ਘੋੜਸਵਾਰ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਛੇ ਅਤੇ ਮਾ mountedਂਟ ਕੀਤੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਘੋੜਸਵਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ.
 • ਰੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ.

ਯਹੂਦੀ ਫੌਜ ਸੰਪਾਦਨ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਡਿਅਨ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਿਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਜੂਡਿਅਨ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਰਥ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੜਾਈ (ਬਰਛੇਦਾਰ) ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ (ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ) ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਠਿਤ ਸਨ.

ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਰਖਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਨ. ਯਹੂਦੀ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਅਸੂਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੀਰ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਫੌਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰੈਮਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਰੀਅਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਪ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ.

ਅਧੀਨਗੀ ਸੰਪਾਦਨ

ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਬੀਲੋਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. [ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ]

ਅਸੀਰੀਅਨ ਰਾਹਤ, ਜੋ ਲਾਚੀਸ਼ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੇਡੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ. [2]

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕਸਬੇ ਲਾਚਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਈਬਲ (II ਕਿੰਗਜ਼ 18 II ਇਤਹਾਸ 32) (ਮੀਕਾਹ 1:13) ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ. ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. [3]

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ, ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਕਰ ਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭੇਡੂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਲਾਕੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ ਵਿਖੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:

ਲਾਚਿਸ਼ "ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟ, ਲਗਭਗ 700-692 ਬੀ.ਸੀ

ਨੀਨਵੇਹ, ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ,

ਕਮਰਾ XXXVI, ਪੈਨਲ 8-9

ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਕਿਮਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਗੋਲ ieldsਾਲਾਂ, ਇੱਕ ਰਥ, ਇੱਕ ਤਖਤ, ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ. ਹੇਠਾਂ, ਜੂਡਿਅਨ ਕੈਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਲਾਵਤਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ”

ਲਾਚੀਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰਾਂ, ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰੀਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ. ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸਨਹੇਰੀਬ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਖਤ ਤੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰੱਥ ਅਗਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ. ਰਾਜਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 612 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਪਤਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਪਾਹੀ ਦੁਆਰਾ.

ਇਹ ਪੈਨਲ, ਜੋ ਲਾਕੀਸ਼ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੇਵਕ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਜਾਰੀ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ.

ਰਾਹਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੁੱਟ -ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰ raਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਭੇਜਿਆ.

ਲਾਚੀਸ਼ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਮੈਟਲ ਬੈਂਡ ਮੇਲੇਕੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗਾਣੇ (ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ.


ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ: ਲਾਕੀਸ਼

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਕੀਸ਼ ਦਾ ਟੀਲਾ, ਤੇਲ ਲਾਚਿਸ਼, ਜੁਡੀਅਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ. ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੱਖਣ -ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾ ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ.

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੀਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. 1973 ਅਤੇ 1987 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ.

ਕਨਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਨਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2 ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਅਤੇ ਏ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਲੇਸ਼ੀਸ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਲਾਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖਤ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕੁਚਿਤ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਮਪ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ. ਏ ਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫੋਸੇ (ਖਾਈ) ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਸ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਕਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਐਕਰੋਪੋਲਿਸ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ - ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਿੱਸਾ. ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰohਨਾਂ (14 ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਅਲ-ਅਮਰਨਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕੀਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਨਾਨ ਦੇ ਮਿਸਰੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ।

ਲਾਚੀਸ਼ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੰਦਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪੈਰ 'ਤੇ, ਫੋਸੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ, ਦੰਦ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਮਿਸਰ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਾਲ (16 x 13 ਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਦੋ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

12 ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਨਾਨੀ ਲਾਕੀਸ਼ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਬਾਹੀ ਨੇੜਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ. (ਯਹੋਸ਼ੁਆ 10: 31,32)

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕੀਸ਼ ਨੇ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿੱਕੜ-ਇੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਟੀਲੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੰਧ 6 ਮੀਟਰ ਸੀ. ਚੌੜਾ, aਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਸ opeਲਾਨ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ. ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੇਟ, ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ. ਗੇਟਹਾhouseਸ, ਟੀਲੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਮਹਿਲ-ਕਿਲ੍ਹਾ ਏਕਰੋਪੋਲਿਸ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. 8 ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿੰਗ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ 76 x 36 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਤਬਲ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੇਟਹਾhouseਸ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ.

701 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ. ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਕੀਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਬਾਹੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਤੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਵਿਖੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. (2 ਰਾਜਿਆਂ 18: 14-17 2 ਇਤਹਾਸ 32: 9) ਲਾਕੀਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨੀਨਵੇਹ ਦੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਮਕਾਲੀ "ਹਵਾਲਾ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੈਰੀਅਨ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ-ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਲਾਕੀਸ਼' ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਟੀਲੇ ਦੀ opeਲਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 15,000 ਟਨ ਪੱਥਰ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ! ਰੈਮਪ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਰ ਨਾਲ coveredੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਬੈਟਰਿੰਗ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਰੈਂਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੈਂਪ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ. ਲੜਾਈ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਬਸਤ੍ਰ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਰਾਜਾ ਜੋਸ਼ੀਯਾਹ (639-609 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ.) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਕੀਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 587/6 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 34: 7) ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟਹਾhouseਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ostraca 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ. ਹੁਣ ਲਾਕੀਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਬਰਾਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਲੀਓ-ਇਬਰਾਨੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੈਰੀਸਨ ਕਮਾਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਚੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ.

ਯਹੂਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ


ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਐਰੋਹੈਡਸ - ਇਤਿਹਾਸ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਾਕੀਸ਼ ਸਕੈਚ

ਅਸੈਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਕੈਚ ਲਾਚੀਸ਼ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ (ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕੀਸ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ.

ਬਾਈਬਲ ਅਕਸਰ ਲਾਕੀਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

2 ਰਾਜਿਆਂ 18:14 - ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲਾਕੀਸ਼ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੀਹ ਤੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ।

2 ਇਤਹਾਸ 32: 9 - ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਭੇਜਿਆ, (ਪਰ ਉਸਨੇ [ਖੁਦ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ] ਲਾਕੀਸ਼ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ,) ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੇ ਆਖਿਆ,

ਯਿਰਮਿਯਾਹ 34: 7 - ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਬਚੇ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਲਾਕੀਸ਼, ਅਤੇ ਅਜ਼ੇਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ.

ਜੋਸ਼ੁਆ 10:23 - ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹੇਬਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਰਮੂਥ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਦਾ ਰਾਜਾ ਲਾਕੀਸ਼, [ਅਤੇ] ਐਗਲੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ.

2 ਰਾਜਿਆਂ 18:17 - ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਟਾਰਟਨ ਅਤੇ ਰਬਸਾਰੀਸ ਅਤੇ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲਾਕੀਸ਼ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਫੁਲਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਯਹੋਸ਼ੁਆ 10: 5 - ਇਸ ਲਈ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਹੇਬਰੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਜਰਮੂਥ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਦੇ ਰਾਜੇ ਲਾਕੀਸ਼ਏਗਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਿਬਓਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ.

ਯਹੋਸ਼ੁਆ 10: 3 - ਇਸ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਦੋਨੀਸਦੇਕ ਨੇ ਹੇਬਰੋਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਹਮ, ਅਤੇ ਜਰਮੂਥ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪੀਰਾਮ ਅਤੇ ਜਫ਼ਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲਾਕੀਸ਼ਅਤੇ ਏਗਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,

ਜੋਸ਼ੁਆ 12:11 - ਜਰਮੁਥ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲਾਕੀਸ਼, ਇੱਕ

ਨਹਮਯਾਹ 11:30 - ਜ਼ਨੋਆਹ, ਅਡੁਲਾਮ, ਅਤੇ [ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ] ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਖੇ ਲਾਕੀਸ਼, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤ, ਅਜ਼ੇਕਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ [ਇਸਦੇ] ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਉਹ ਬਏਰਸਬਾ ਤੋਂ ਹਿੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ।

ਯਸਾਯਾਹ 36: 2 - ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲਾਕੀਸ਼ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਤੇ ਉਹ ਫੁਲਰਜ਼ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ.

ਮੀਕਾਹ 1:13 - ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲਾਕੀਸ਼, ਰੱਥ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ: ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ.

ਜੋਸ਼ੁਆ 10:32 - ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਲਾਕੀਸ਼ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਿਬਨਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.

2 ਰਾਜਿਆਂ 19: 8 - ਇਸ ਲਈ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਿਬਨਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਪਾਇਆ: ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਕੀਸ਼.

ਯਸਾਯਾਹ 37: 8 - ਇਸ ਲਈ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਿਬਨਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਪਾਇਆ: ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਕੀਸ਼.

ਜੋਸ਼ੁਆ 10:33 - ਫਿਰ ਗੇਜ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਰਾਮ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਲਾਕੀਸ਼ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ.

ਜੋਸ਼ੁਆ 10:31 - ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਲਿਬਨਾਹ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਲਾਕੀਸ਼, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ:

ਜੋਸ਼ੁਆ 10:34 - ਅਤੇ ਤੋਂ ਲਾਕੀਸ਼ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਐਗਲੋਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ:

ਜੋਸ਼ੁਆ 10:35 - ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਨ [ਉਸ ਨੇ] ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਕੀਸ਼.

ਜੋਸ਼ੁਆ 15:39 - ਲਾਕੀਸ਼, ਅਤੇ ਬੋਜ਼ਕਾਥ, ਅਤੇ ਐਗਲੋਨ,

2 ਇਤਹਾਸ 11: 9 - ਅਤੇ ਅਡੋਰੇਮ, ਅਤੇ ਲਾਕੀਸ਼, ਅਤੇ ਅਜ਼ੇਕਾਹ,

2 ਰਾਜਿਆਂ 14:19 - ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ: ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਲਾਕੀਸ਼ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਲਾਕੀਸ਼, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ.

2 ਇਤਹਾਸ 25:27 - ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਲਾਕੀਸ਼: ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲਾਕੀਸ਼ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: & quot; ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ, 'ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ. ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ. ਮੈਟ 24: 4-8

ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਯੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ fabricਾਂਚੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ. ਯੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਿਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਿਲ ਨਹੀਂ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਕੁਲੀਨਸ਼ਾਹੀ, ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਿਲਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਿਲ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ. & quot; ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ. & quot; ਰੋਮੀਆਂ 3:10

ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ. (ਉਤਪਤ 3) ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਰਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਡਰ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. ਕੁਝ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ.

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ' ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਜਾਂ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਕਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ!

ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਡੀ 'ਦਿਲ' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਹੀ usੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹਾਂ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ - ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ.

ਈਸਾਯਾਹ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੁਣੋ.

ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਸਮਝਿਆ.

ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. - ਯਸਾਯਾਹ 53: 4-6

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਵਿੱਤਰਕਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ੍ਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਓ. - ਰੋਮੀਆਂ 12:18

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
ਗਾਲ. 5: 16-18

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੋ. ਯਾਕੂਬ 4: 1-3

.ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਸ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਨੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ. Eph. 6: 12,13

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦਾ ਰਹੇਗਾ (ਮੱਤੀ 24: 7) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, (ਜ਼ੈਕ 13:10) ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਕਾ. 19:11


ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਐਸ ਕ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ. ਇਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਤੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ. ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਬੈਟਰਿੰਗ ਭੇਡੂ methodੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲਾਕੀਸ਼ ਡਿੱਗ ਪਿਆ.

(ਫੋਟੋ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹਿਰੀਬ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲਾਚੀਸ਼ ਉੱਤੇ#8217 ਦੀ ਜਿੱਤ)

ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ - ਤੇਲ ਲਾਚਿਸ਼. ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ.

ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.

ਲਾਚੀਸ਼, ਟਿਕਾਣਾ, ਟਿਕਾਣਾ

ਸ਼ੇਫਲਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਾਕੀਸ਼ ਨੇ ਕਸਟਮ ਚੌਕੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ. ਲਾਚੀਸ਼ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਬਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ.

 • ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਮਤਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ -ਜਿਸਦਾ ਮਾਪ 35 ਤੋਂ 75 ਮੀਟਰ ਹੈ -ਜਿਸ ਉੱਤੇ 10 ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਹਿਬੁਆਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ.
 • ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ (ਜੋਸ਼ੁਆ 10: 31-32).
 • 1200 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਕਨਾਨੀ ਮੰਦਰ ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ.

ਲਾਚਿਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਰਾਹਤ

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਜ਼ਾਲਮ, ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ 701 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ. ਉੱਤਰੀ ਸ਼ੇਫਲਾਹ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ.

ਸਿਰਫ ਲਾਕੀਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ.

ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੂੰ ਲਾਕੀਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਨਵੇਹ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ.

(ਫੋਟੋ: ਸਨੇਹਿਰੀਬ ਅਤੇ#8217 ਦੀ ਰਾਹਤ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੀ ਸਟੀਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ)

ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦਾ ਨੋਟ ਅਤੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਪੱਤਰ

ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕੀਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਿਰਫ:

ਯਰੂਸ਼ਲਮ. . . ਲਾਕੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਜ਼ੇਕਾਹ. . . ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾ. Eਯਿਰਮਿਯਾਹ 34: 7

"ਲਾਕੀਸ਼ ਲੈਟਰਸ" ਨਾਮਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੋਜ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

(ਫੋਟੋ: ਦਿ ਲੈਕਿਸ਼ ਲੈਟਰਸ, ਵੇਨ ਸਟਾਈਲਸ ਦੁਆਰਾ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ)

1935 ਵਿੱਚ, ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਾਰਡ ਹਾhouseਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਠਾਰਾਂ ਓਸਟਰਾਕਾ (ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ) ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਯਿਰਮਿਯਾਹ 34: 7 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ:

ਅਸੀਂ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. . . ਅਜ਼ੇਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. - ਲਾਕੀਸ਼ ਪੱਤਰ #4

ਅੱਜ, ਗੇਟ ਏਰੀਆ ਟੈਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਰੈਮਪ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ. ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਕੀਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

(ਫੋਟੋ: ਲਾਕੀਸ਼ ਗੇਟਹਾhouseਸ ਜਿੱਥੇ ਲਾਚਿਸ਼ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਬਾਈਬਲ ਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ)

ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਰੈਂਪ

ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਰੈਂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੋ ਇਕ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਰੈਂਪ ਹੈ. ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਗੇਟ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕੰਧ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਲਾਈਡਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੈਂਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਨਾਲ ਰੈਂਪ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

(ਫੋਟੋ: ਕੈਥੀ ਸਟੀਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਲਾਚੀਸ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਐਰੋਹੈਡਸ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ)

ਲਾਕੀਸ਼ ਵਿਖੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਗੋਲੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ!

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

(ਫੋਟੋ: ਕੈਚੀ ਸਟੀਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਸਲਿੰਗ ਸਟੋਨਸ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ)

ਟੇਲ ਲਾਕੀਸ਼ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲਾਕੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ. Timeਸਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ. . .

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ: ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਚਿਸ਼:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ. . .

ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਈ-ਬੁੱਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੋ: ਆਪਣੇ ਈਸਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸ਼ਰਧਾ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਸਮਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ. ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ!

ਸਫਲਤਾ! ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਈ-ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!

ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਫਤ ਈ-ਬੁੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ:

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ:
1. ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.
2. ਕਲਿਕ ਕਰੋ: "ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ."
3. ਰੋਬੋਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
4. ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੀਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ. ਹੋ ਗਿਆ!

ਮੁਫਤ ਵੈਬਿਨਾਰ

ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 6 ਪਾਠ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਵੇਨ ਅਤੇ#8217 ਐਸ ਬੁੱਕਸ ਵੇਖੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟਾਂ

 • /> ਦਰਦ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ [ਪੋਡਕਾਸਟ]
 • /> ਦੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੱਭਣਾ [ਪੋਡਕਾਸਟ]
 • /> ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ [ਪੋਡਕਾਸਟ]
 • /> ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ [ਪੋਡਕਾਸਟ]
 • /> ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ [ਪੋਡਕਾਸਟ]
 • /> ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ [ਪੋਡਕਾਸਟ]
 • /> ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ? [ਪੋਡਕਾਸਟ]
 • /> ਜੱਜ ਨਹੀਂ - ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? [ਪੋਡਕਾਸਟ]
 • /> ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਵਾਹੀ ਕਿੱਸਾ [ਪੋਡਕਾਸਟ]
 • /> ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਇਲਾਜ [ਪੋਡਕਾਸਟ]

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੋਸਟਾਂ

 • ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • /> ਈਸਾਈ ਪਾਪ ਅਤੇ 4 ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ - ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
 • /> ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ
 • ਰੋਮ ਦੀਆਂ 6 ਈਸਾਈ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • /> ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ
 • /> ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ
 • /> ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ
 • 5 ਕਾਰਨ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ

ਵੇਨ ਸਟੀਲਸ
ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੇਨ ਸਟਾਈਲਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਬਲੌਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ' ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ.

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟਾਂ

ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਈ-ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੋ!

ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਈ-ਬੁੱਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ! ਹੋਰ ਜਾਣੋ >>>

ਸਫਲਤਾ! ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਈ-ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!

ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਫਤ ਈ-ਬੁੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ:


ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਸਨੇਹਿਰੀਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਯਾਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਾਹਤ ਲਗਭਗ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ.

​​
ਲਾਕੀਸ਼ ਵਿਖੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

​​
ਲਾਕੀਸ਼ ਵਿਖੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਪੀਅਰਮੈਨ

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

ਬਰਛੇਦਾਰ ਗੋਲ ਵਿਕਰ ਾਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ieldsਾਲਾਂ ਅਤੇ ieldਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ.

​​
ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਬੈਟਰਿੰਗ ਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡਰ

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਤੋਂ ਭੜਕ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਰਾਮ ਸੰਚਾਲਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੱਡੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਲੋਕ ਕੰਧ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ.

​​
ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

​​
ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.

​​
ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਥ

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

​​
ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰ

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

​​
ਅੱਸ਼ੂਰ ਬੈਟਰਿੰਗ ਰਾਮ (ਬੰਦ ਕਰਣਾ)

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਤੋਂ ਭੜਕ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਰਾਮ ਸੰਚਾਲਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੱਡੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ.

​​
ਘੇਰਾਬੰਦੀ elਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

​​
ਲੱਛਿਸ਼ ਰਾਹਤ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

ਇਹ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ:

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸਨੇਰੀਬ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ (ਨਾਮੇਡੂ) -ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਲਾਚਿਸ਼ (ਏਐਨਈਟੀ 288) ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ.

​​
ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਪੀਅਰਮੈਨ

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

​​
ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਲਿੰਗਰਸ

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

ਸਲਿੰਗਰਸ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਸੀ. ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਿੰਜਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ aimੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨਾਲ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ drivingਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਛੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ.

​​
ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ (ਬੰਦ ਕਰਣਾ)

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

ਸਲਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ forceਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਧ 'ਤੇ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਡੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

​​
ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੈਂਪ

ਸਥਾਨ: ਕਮਰਾ XXXVI, ਕਿੰਗ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਦੱਖਣ -ਪੱਛਮੀ ਮਹਿਲ, ਨੀਨਵੇਹ, ਅੱਸ਼ੂਰਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿ Museumਜ਼ੀਅਮ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ.

This photo shows Assyrian soldiers, tents and other equipment inside their military camp. This camp itself is surrounded by a defensive wall with towers so it may be defended if help arrives for the besieged city. Because of the unsanitary and crowded conditions, at times people in these camps would be hit by plague.


Assyrian Arrowheads from Lachish - History

Forty kilometers south of Jerusalem, Lachish almost disappears into the fertile hills of the Sh'phelah, (land area along the sea coast) but once on top of the tel one gets a magnificent view to Bet Guvrin in the north and the Hebron hills in the east. This strategic stronghold ended its formal history in the second century BCE, when all occupation of the site ended. Long before that, Lachish experienced its famous siege by the Assyrians.

Lachish's earliest history begins with the Canaanites who lived on the tel since the fourth millennium BCE, under their own city-kings. They built one of the mightiest cities in the south of Israel, surrounded by a wall and a ramp, with a moat at its foot. It was the seat of the Egyptian governor who oversaw southern Canaan, as becomes clear from the Egyptian Amarna letters dating to the 14th century BCE.

The Bible describes how Lachish was subsequently conquered by the Israelite warrior-ruler Joshua (Joshua 10:1-32), who had already pacified nearby Gibeon, which had become friendly with the Israelites. In order to ward off the foreign danger, the Amorite king of Jerusalem, Adonizedek, suggested to four other Canaanite rulers in Judea to enter upon a pact. Among these was the king of Lachish, Japhia. The kings consented. The five first marched with their armies to Gibeon and besieged it.

The Gibeonites, worried, dispatched a message to the army camp of Joshua in Gilgal, with a plea to come to their rescue. Joshua answered them, and with the help of G-d, who amongst other feats threw big hailstones upon the enemy that instantly killed them, victory over the Amorites was inevitable. After slaughtering every one of them, Joshua returned to Gilgal.

The five Amorite kings alone had escaped the ambush, and hid in a cave near Makkedah. When Joshua found out about this he ordered his men to roll large boulders in front of the entrance. Afterwards, they were executed. After a daylong exposure of their corpses on poles, they were thrown back into the cave where they had hid, and there they still remain to the present day - or so the story goes.

Immediately following Joshua embarked upon an admirable display of superior military power. On the second day he overcame Lachish and when the king of Gezer, Horam, came to Lachish' assistance, their army was defeated too. After that, Joshua became unstoppable. In reality his conquering and slaying of "Kadesh-Barnea till Gaza, and the whole land from Goshen to Gibeon (Joshua 10:41)" probably took much longer or was less complete. An alternate theory says that Lachish was destroyed by the Philistines.

The defeat of the large Canaanite city by the then still primitive Israelites may sound somewhat overboard, were it not for the archaeological discovery that Lachish was not surrounded by a wall at the time of the conquest, 1200 BCE, and that a destruction did really take place. The Israelites did not inhabit their new prize-city at first. Only in later centuries king Rehobeam of Judah did just that. He built a city wall to protect it against the Philistine enemy and a palace-fort (II Chronicles 11:5-11).
Israelite palace at Lachish

In later generations, Lachish became more important, maybe the second most important city in Judah after Jerusalem. King Amaziah fled there when a rebellion broke out in Jerusalem (II Kings 14:19), but his pursuers found him and killed him.

In 760 BCE there was an earthquake, after which the city partly had to be rebuilt (Amos 1:1, Zachary 14:5).

The next important event was the Assyrian invasion of Judah in 701 BCE, which is also described in the Bible. Their emperor Sennacherib was keen to conquer Lachish. How important the city was for his strategic purposes, is shown by the carved reliefs that were made of the siege and ensuing battle, that were installed in the central room of his new palace in the Assyrian capital of Nineveh. They were discovered in the 19th century when excavations in Nineveh first opened and several palaces of the sumptuous culture of the Assyrians appeared. The reliefs are remarkably detailed and realistic. They show a developed war-machinery on the part of the Assyrians. Upon a ramp that they had built to facilitate the siege, the Assyrian soldiers approach the city walls in neat orders of archers, flanked by infantry, who in their turn defend carts which were used to pound the walls. Supplies were carried by camels. On the bulwarks and towers were the defenders: archers and slingers of stones.


Interior of Sennacherib's palace in Nineveh

After the walls breached, there ensued a terrific fray of flying stones and constructions, which is also portrayed on the battle reliefs. The Assyrians set the city on fire (in some place the archaeologists found 50 centimetres of ashes). Many inhabitants were exiled to Assyria to become slaves and servants. In the Nineveh relief, whole families are carried off, their goods looted men are tortured and the Judean governor is seen kneeling for Sennacherib. Many people also died in the battle, as is witnessed by a mass grave which was later found by archaeologists, with 1500 human skeletons, mainly of women and children, mixed with pottery from the year 701 BCE.


relief from invasion of Lachis

After their Judean campaign, the Assyrians did not live in Lachish, but gave it and the other conquered cities in Judah to divide between the Philistine kings of Ashdod, Ekron and Gaza.


relief from invasion of Lachish

But apparently some Jewish inhabitants must have come back, because later the city was again in Jewish hands. From the next siege, this time by the Babylonians in 587 BCE, eighteen Hebrew ostraca (pottery shards) were recovered. They are now known as the Lachish letters.

One of these has a moving message it was sent from a Judean outpost to the city of Lachish, in warning of the impending Babylonian destruction. It reads: "Let my lord know that we are watching over the beacon of Lachish, according to the signals which my lord gave, for Azekah is not seen." Lachish and Azekah were the last two Judean cities before the conquest of Jerusalem in the same year, says the prophet Jeremiah (Jer. 34:7). This pottery inscription is now in the Israel Museum in Jerusalem.

After the exile in Babylon, Jews returned to Lachish (Nehemia 11:30). A Persian governor lived in a new residence which was built in the place of the Israelite palace-fort. After the Hellenistic period occupation suddenly ceased.

The actual visit to Lachish is somewhat less exciting compared to the stories and legends about it. The site has been last excavated in the eighties, and as it has not been turned into a national park, it is rather overgrown helpful signs or explanations are absent.

To reach Lachish: take the Bet Shemesh road south in the direction of Kiryat Gat. Turn south onto route 3415 till reaching the parking lot.

From the parking lot up there are some loose stones. These belonged to the Assyrian siege ramp. The fierceness of the battle is attested to by the thousands of slingstones and iron arrowheads that were found in this area. The access road is the Israelite entrance road leading to the city's gate. The road was ingeniously built to ward off intruders, as the shield was carried on the left arm, so the right side was exposed to attacks from the city's defenders on the wall.

If the city wall is followed north, one can look into the Canaanite moat here there stood an ancient temple, from which cult vessels and imported Egyptian artefacts were extracted.

Back up the slope there are remains of the Israelite outer and inner walls (there was a double wall) they can also be seen in the Assyrian reliefs. There were also an outer and inner gate. The outer gate was through a huge tower. The inner gate consisted of three pairs of chambers, and is the largest ancient gatehouse known in Israel. Although the outer, western wall of the inner gatehouse was brought down by Sennacherib's battering rams, it was reconstructed by archaeologists the cement line indicates the restorations.

The returning Jews after the exile also rebuilt the outer gate, although they left the inner destroyed gate as it was. The ostraca with the famous inscription was found in the new outer gate guardroom, which since has also been restored.


relief from invasion of Lachis

Right behind the gate is the palace area. It was built on a huge platform, which is still seen. It was built in stages and further extended. Next to the palace were storehouses and stables. The first set-up was by king Rehoboam, who built a square platform. This is excavated, but an older, underlying Canaanite temple that used to have a cedar roof, painted walls and - still visible - stone steps, cuts through the square. A successor king extended the palace to the south. Later it was extended even more to the north and east. The remaining Israelite ruins were cleared for the Persian residence that was built on the same platform the two columns and a door-sill remain of this. In the space between the palace and the western city wall houses of the Israelite period were dug out.

In the city itself, there is a sacred area in the middle towards the east wall, dated to the Israelite period. It consists of a small room with a low bench. In the western corner there was a raised altar, dating from the time of king Rehoboam (10th century BCE). Later it was covered by a terrace. On top of it came a second century BCE temple, which uses the basic plan of the Israelite temple, but with a courtyard and two rooms. It is not clear whether this temple was used for Jewish worship.

Further to the south, there is an overgrown ruin which could also have been an ancient temple. Also there is a deep square shaft in the city. It has been suggested that it was used as a water system or alternatively as a quarry. The precise knowledge of this will be left to later explorations.


History Crash Course #21: Assyrian Conquest

The Assyrians conquer northern Israel and vanquish the nation with exile.

At a time when the Jewish people of the northern kingdom of Israel are weakening spiritually, as well as physically and militarily, the Assyrians are growing stronger.

The Assyrians at this time occupy the territory immediately north -- what is today's Syria, Iraq, and Turkey -- and they are continuing to build their empire.

If you go the British Museum in London, you can see some fascinating Assyrian artifacts from this period.

You can see there the four sided Black Obelisk of the Assyrian king Shalmaneser III. The Obelisk depicts the tribute paid by King Jehu of the northern kingdom of Israel to Shalmanaser III, king of Assyria. You can also see a relief from the walls of the magnificent palace at Nineveh, Assyria's capital city.

That palace belonged to King Sennacherib, and the relief shows the siege of the Israelite city of Lachish it was conquered by Sennacherib, who then boasted about it on his palace walls. The British stripped the relief from the Nineveh palace and brought to the British Museum.

The dates that you will find inscribed in the British Museum (and in other history books and other museums housing Middle Eastern artifacts) do not agree with Jewish dating that we are following in this series. This is because this series relies on the traditional Jewish dating system for ancient history -- that is for the dates "before the common era," -- BCE. The Jewish dating system and the Christian dating system vary by as much as 164 years for the Assyrian, Babylonian and Persian periods, but by the time we get to the Roman period (i.e. the Christian year 1) the discrepancy disappears. (1)Why?

While it is beyond the scope of this book to present a detailed explanation of the various chronologies of the ancient world, we will explain briefly the dominant dating systems used by modern historians.

The Jewish dating system is taken primarily from a book called Seder Olam Rabba, dating back to the 2nd century CE and attributed to Rabbi Yosef ben Halafta. The sources for the dates in Halafta's book come from rabbinic traditions recorded in the Talmud as well as numerous chronologies written in the Hebrew Bible (Tanach).

It is also essential to remember that traditional Jewish chronologies, (since the beginning of the Jewish calendar almost 6,000 years ago) have always been based on absolute and highly accurate astronomical phenomenon: the movement of the moon around the earth (months) and the earth around sun (years). A combination of an unbroken tradition of the Hebrew Bible and an accurate, astronomical, time-based system, gives traditional Jewish chronology a high degree of accuracy, especially when it comes to the major events of Jewish history.

Contrary to what you might think, the chronology used by modern historians is far from exact. It was not until the 20th century that the entire world recognized one universal calendar system -- the Christian calendar (also known as the Gregorian calendar). If we go back in time however, the calendar situation is far more chaotic. Accurate historical records were almost unheard of and every empire used its own calendar system which was often based on totally different criteria. With no unbroken historical traditional and no universally accepted standard for how to calculate time, there is no non-Jewish equivalent to Seder Olam Rabba nor for the Jewish calendrical calculation system passed down from antiquity.

So how do we get the chronology that historians use today?

Historians in the late 19th and early 20th centuries worked backward and pieced it together. This was done primarily through comparing what little historical records survived from ancient Rome, Greece, Mesopotamia and Egypt, together with archaeological finds, various scientific dating methods and major astronomical phenomenon such as a solar eclipse.

Because there are margins of error in virtually all of these methods and much is open to interpretation, significant debates erupted between different scholars which continue to this day. Therefore, the chronologies used by modern historian are by no means 100% accurate and you will often find disagreements amongst various scholars as to the exact dates of major ancient events and dynasties.

Because this series is written from the traditional Jewish perspective, and because Jewish chronology makes a stronger case for historical accuracy, we have chosen to use the traditional Jewish dates.

Today there are a number of renowned scholars also challenging the modern chronology and even attempting to reconcile it with the Jewish chronology. Amongst them is British scholar Peter James who writes:

With that in mind, we can continue the story.

NORTHERN KINGDOM FALLS

In 6th century BCE, Assyrian king Tiglathpileser III strengthens Assyria and establishes it as a great empire to be reckoned with. (Eventually, Assyria will even challenge the mighty Egypt.) He also introduces a very interesting way of dealing with conquered peoples. It's called exile . To pacify the lands they invade, the Assyrians take the indigenous people, move them someplace else, and bring others to take their place. By the time the exiles figure out where they are, decades pass and they don't remember to rebel any more.

Starting around 575 BCE, as a way of pacifying the northern kingdom, Tiglathpileser takes over the lands belonging to the tribes of Zebulun and Naphtali, and exiles them.

Then, Shalmanaser V, another Assyrian emperor, takes over the lands belonging to the tribes of Reuben, Gad and Manasseh, and exiles them.

Finally in 556 BCE Sargan II, one of the great emperors of Assyria, completes the job, and the whole northern part of the country ceases to exist as a Jewish state.

The important and obvious lesson to be learned from this quote is that why the superficial reason for the fall of the Northern Kingdom was linked to the geopolitical realities of the ancient Near East, the ਅਸਲੀ cause was violation of the Torah.

With the Jews driven out, who takes their place?

The Assyrians bring in a bunch of people from someplace else, who -- because they are now living in Shomron or Samaria -- come to be known as Samaritans.

The Samaritans are people who more or less adopt Judaism, but not properly or for the right reasons. Because their conversion is not complete or sincere, they are never accepted by the Jewish people, and they're very resentful.

Indeed, the Samaritans have a long history of animosity towards the Jews, and while many people are familiar with the story of the "good Samaritan" from the Christian gospels, in Jewish consciousness (and history) the Samaritans are rarely considered good.

Today there are only about 600 Samaritans left, their cult site is in Mount Grizim, which is right next to the city of Shechem, called Nablus in Arabic.

Meanwhile the Jewish people of the north have settled in various locations throughout the Assyrian empire. What happens to those ten tribes? They assimilate and are known today as the ten lost tribes.

There are numerous people throughout the world, especially in the Middle East and Asia who claim to be descended from the ten lost tribes. Today there are a number of people who have dedicated much time and effort to locating the lost tribes of Israel. One such person is Dr. Tutor Parfitt of London University. He has made it his specialty to track and trace different exotic peoples who claim to be of Jewish origin. He has written a book called "The Thirteenth Gate," and he's researched the people who claim to have Jewish connections. (2)

It's amazing how many people, many of whom know nothing about Judaism, claim to be descended from Jews. For example, many of the Pathans, Muslim fundamentalists who reside in northern Afghanistan and Pakistan, claim to be descended from the ten lost tribes.

There is a Midrash that says the ten lost tribes live "over the River Sambatyon," which is a mystical river that flows all week with sand and stones but "rests" on Shabbat.

We have a concept that at the end of days, all the lost Jews will come back. The great sage, the Vilna Gaon, taught that converts are lost Jewish souls who are trying to find their way back to the Jewish people.

But for now, the ten tribes are gone.

With the Jewish people dispersed from the northern kingdom of Israel, the Assyrians set their sights on the southern kingdom. But this one will not prove so easy.

1)The classic example is the date given for the destruction of the 1st Temple by the Babylonians. Traditional Jewish chronology gives the date as Jewish year 3338 equal to 422 BCE while secular histories give the date as 586BCE-a difference of 164 years. The source of this discrepancy is the based on conflicting opinions as to the number of kings who reigned during the Babylonian-Persian period. For a much more detailed discussion of this topic see: Jewish History in Conflict (get rest of citation)
2) Tudor Parfitt, The Thirteenth Gate-Travels among the Lost Tribes of Israel. (London: Weidenfeld and Nicolson) 1987.


ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ

Israeli archaeologists present groundbreaking universal theory of human evolution

This is not science fiction. Israeli researchers have grown an embryo outside the womb

When ancient Israel and the Arabs united against a common enemy

Destroying Armageddon: The apocalypse as a tourism attraction

Why Jews don’t worship statues of God

Earliest ancestor of humans lived with dinosaurs

Lachish was once one of the most important cities in the Kingdom of Judah. Located 50 kilometers southwest of the capital, Jerusalem, it was the main settlement of the Shephelah, the hilly lowlands that were the kingdom&rsquos breadbasket. This importance was reflected in the magnificence of Lachish&rsquos entrance, a towering six-chambered gate, which was one the hallmarks of royal architecture in the First Temple Period.

The gate, along with the rest of the city, was destroyed in 701 B.C.E., when the Assyrian king, Sennacherib, invaded Judah to put down a region-wide revolt led by Hezekiah.

Judean prisoners from Lachish Osama Shukir Muhammed Amin FRCP Simulation of Lachish gate, on backdrop of the site Photo by Guy Fitoussi, Israel Antiquities Authority

Gates were common spots for religious activity throughout the ancient Levant: travelers would often make an offering and pray for protection before leaving the safety of the city walls, or give thanks upon returning. Places of worship have been found at ancient gates across the region, from Khirbet Qeiyafa, which is near Lachish, to Bethsaida and Tel Dan in the north, archaeologists note.

Back in 2016, an expedition by the Israel Antiquities Authority excavated the three southern chambers of the gate to Lachish. The innermost of these contained some puzzling finds. It appeared to have been divided into two spaces: an outer and an inner room.

This smaller space housed a niche in the back wall as well as an installation made of large stone blocks, which the archaeologists interpreted as two horned altars &ndash a sort of double altar &ndash the one next to the other.

Horns on the corners of altars were typical of ancient Israelite shrines, but in this case there was only one protuberance that could be said to resemble such a feature. The other seven corners of the two purported altars appeared to have been struck with a blunt object, possibly to eliminate the horns, say lead researchers Saar Ganor, the IAA&rsquos chief archaeologist for the Ashkelon region, and Igor Kreimerman, a postdoctoral fellow at the Hebrew University of Jerusalem.

The final surprise was the discovery, in a corner of this inner chamber, of a pit that housed a large stone, fashioned in the shape of a seat with a hole in the middle.

In the outer part of the chamber the archaeologists also found a layer of destruction, including broken pottery and arrowheads, which dated to the Assyrian attack. But no such signs of violence were found in the inner room, which the archaeologists believe had been sealed before Sennacherib&rsquos onslaught.

All the evidence suggested that this chamber initially functioned as a shrine, with the inner space that housed the altar and niche serving as a diminutive holy of holies, Ganor and Kreimerman concluded.

If you are wondering which deity was worshipped there, we do not know. Archaeological evidence has shown that the ancient Israelites had a main deity, Yahweh, the God of the Bible, but also believed in other gods. One of these other deities, Asherah, was thought to be Yahweh&rsquos wife.

Mark A. Wilson / Wilson44691

Although we can never be sure, the presence of the double altars at Lachish may suggest that this shrine was dedicated to this divine couple who sat at the top of the ancient Israelite pantheon.

And what about the apparent damage to the double altar, the strange stone seat with the central hole, and the sealing of the holy of holies?

These were all elements that could be linked to the reforms of Hezekiah (2 Kings 18:4), who, like other righteous kings, is described as breaking altars and idolatrous images while focusing the cult of the God of Israel at the Temple in Jerusalem.

The Bible states that Hezekiah didn&rsquot just crack down on polytheistic cults, especially Asherah&rsquos, but also removed altars that were dedicated to Yahweh himself, stating that the God of Israel must only be worshipped at the Temple (2 Kings 18:22). So the shrine at Lachish, even if it was solely dedicated to Yahweh, would have been a prime target of this reform.

Removing the horns from the altar was a typical method to deface such an artifact, as described also in the Bible (Amos 3:14), Ganor and Kreimerman reasoned. As for the perforated stone seat, based on similar objects from the same period that were found in Jerusalem, they interpreted it as a toilet seat and suggested it had been installed in the shrine to defile it.

This custom is also documented in the Bible in connection to a campaign against the cult of Baal led by King Jehu, who reigned over Judah&rsquos neighbor, the northern Kingdom of Israel, about a century before Hezekiah&rsquos time. As part of Jehu&rsquos monotheistic reforms, the king&rsquos officials &ldquodemolished the sacred stone of Baal and tore down the temple of Baal, and people have used it for a latrine to this day.&rdquo (2 Kings 10:27).

Arrowheads found at Lachish from the battle with Sennacherib's forces Clara Amit, courtesy of the Israel Antiquities Association

The feces-slinging begins

If Ganor and Kreimerman&rsquos theory is correct, the Lachish shrine would be a rare piece of evidence confirming one of the many cultic reforms mentioned in the Bible.

There are several such campaigns ascribed to kings of Israel and Judah &ndash from Jehu to Hezekiah to his successor Josiah &ndash but so far the only archaeological proof unearthed relates to Hezekiah&rsquos reform. An altar at a shrine in Be&rsquoer Sheva was apparently dismantled in this king&rsquos time and some scholars believe the temple in Arad was also closed during his reign.

The Lachish shrine would thus considerably add to this small body of proof attesting to Hezekiah&rsquos religious zeal.

Not so fast, say other scholars. This reading of the site is &ldquounacceptable,&rdquo according to David Ussishkin, a retired archaeology professor from Tel Aviv University, who last month published his own analysis in the Bulletin of the American Schools of Oriental Research.

The space excavated by Ganor and Kreimerman cannot be linked to Hezekiah&rsquos reforms because there is no evidence that it was used as a shrine, says Ussishkin. The archaeologist is intimately acquainted with Lachish, since he led a dig there in the 1970s, uncovering the three northern chambers of the gate, which are symmetrical to those that were more recently explored.

In his view, the supposed eight-horned double altar shows no signs of damage from iconoclastic fury &ndash in fact it is not an altar at all, but simply a partition made of roughly dressed stones covered in plaster.

Lachish from the air Guy Fitoussi, Israel Antiquities Authority

&ldquoThe whole link to Hezekiah&rsquos reform depends on this being a shrine,&rdquo Ussishkin tells Haaretz. &ldquoIf there are no altars, there is no shrine.&rdquo

He does not offer a specific interpretation of the mysterious stone seat, but notes that the symmetrical chamber that he excavated in the northern part of the gate also had similar partitions and contained a large stone, albeit one with a deep depression rather than a complete perforation. Ussishkin believes that the two gate chambers were not shrines and may have been used for storage or some purpose connected to water management.

Speaking to Haaretz, Ganor and Kreimerman reject Ussishkin&rsquos conclusions about the altar.

&ldquoIn every corner there are signs that the horns were cut off,&rdquo Ganor says. &ldquoI think Ussishkin didn&rsquot look at the pictures carefully enough.&rdquo

Leaving aside the controversy over the contested double altar, there is still much evidence that the recently discovered room was used as a shrine, Kreimerman maintains. The niche on the back wall was typical of places of worship, likely housing a standing stone or other sacred object, and the excavators uncovered dozens of ceramic bowls and oil lamps in the chamber &ndash a pottery assemblage that also points to cultic activities, he says.

Nothing flushed

Another study, representing a midway view between that of Ussishkin and his colleagues, was published last year by Sabine Kleiman in the Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.

Kleiman, a researcher at Tubingen University, accepts that the space was indeed a shrine, but does not see evidence that it went out of use before the Assyrian attack or that it was defiled by a toilet.

Several similar perforated stone seats have been found in Jerusalem, but their identification as latrine seats is not necessarily clear, Kleiman writes. In one case, traces of fecal material in the sediments below such an artifact did suggest it was a latrine, she says, but another, similar stone was found surrounded by cultic objects and most probably had a very different function.

Since the sediments in the pit under the stone from Lachish also tested negative for fecal residues, it is possible that here too the artifact was not connected to bodily functions, but was part of the cultic activity of the shrine, perhaps serving to pour a sacred offering of oil or other liquids, Kleiman suggests.

Ganor and Kreimerman reject this hypothesis as well. &ldquoLook at the picture and tell me that it&rsquos not a toilet,&rdquo Ganor tells Haaretz. &ldquoWe are happy that there is a debate because that&rsquos what pushes research forward, but for now we stand by our conclusions.&rdquo

The lack of human leavings under the stone artifact merely suggests that the toilet was installed purely for symbolic purposes and was never actually used, Kreimerman adds. The closure of the shrine was probably imposed by officials sent from Jerusalem and the local inhabitants would have frowned upon doing their business in a place they had considered sacred for so long, he says.

Perhaps, when the Assyrians showed up a few years later and destroyed the town, some of the locals &ldquothought this was happening because that fanatic Hezekiah had defiled their shrine,&rdquo jokes Yossi Garfinkel, a professor of archaeology at the Hebrew University. Garfinkel last month published a study arguing in support of Ganor&rsquos and Kreimerman&rsquos interpretation of the site in Strata, the journal of the Anglo-Israel Archaeological Society.

Besides academic one-upmanship, the fierce debate is very much about the connection between archaeology and the Bible, and the loaded question of whether the holy text is entirely mythological or not, Garfinkel says.

The Lachish gate shrine doesn&rsquot signal that the Bible should be taken literally, that the story of Jehu&rsquos toilet-aided desecration of the temple of Baal is history or that all the details of Hezekiah&rsquos reforms are accurate, he opines. It does however show that, at the very least, the text correctly reflects the religious beliefs and customs of its time, in this case on what made a place holy, and what one needed to do to make it unholy, he says.

&ldquoThe Bible is not a history book,&rdquo Grafinkel concludes. &ldquoBut this discovery shows us that in the biblical narrative there are echoes of history.&rdquo


Rare ‘smiting gods’ among artifacts found at 12th century BCE Canaanite temple

Amanda Borschel-Dan is The Times of Israel's Jewish World and Archaeology editor.

A pair of smiting gods and other rare ritual artifacts are among the fascinating discoveries described in a recently published comprehensive report of the 2013-2017 excavations of the archaeology-rich Lachish site. The report digs deep into 12th century BCE Canaanite worship practices, from the modest temple structure, to ritual items discovered inside.

“This excavation has been breathtaking,” said lead archaeologist Professor Yosef Garfinkel at the Hebrew University of Jerusalem’s Institute of Archaeology in a press release on Monday. The excavation report, “The Level VI North-East Temple at Tel Lachish,” was recently published in the academic journal Levant: The Journal of the Council for British Research in the Levant.

“Only once every 30 or 40 years do we get the chance to excavate a Canaanite temple in Israel. What we found sheds new light on ancient life in the region. It would be hard to overstate the importance of these findings,” said Garfinkel, who led the excavation along with Professor Michael Hasel of Southern Adventist University in Tennessee.

The temple structure, called the “North-East Temple” by the archaeologists, was uncovered in National Park Tel Lachish, near today’s Kiryat Gat, and is similar in plan to contemporary temples discovered in northern Israel at ancient Nablus, Megiddo, and Hazor.

During the middle and late Bronze Ages, the people of Lachish controlled large parts of the Judean lowlands and the city was among the foremost Canaanite cities in the Land of Israel. Mentioned in the Bible, Lachish was built around 1800 BCE and later destroyed by the Egyptians around 1550 BCE. The city rose and fell twice more, “succumbing for good around 1150 BCE,” according to the press release.

The 12th century BCE Canaanite temple, while not a massive compound, is a once-in-a-lifetime find for archaeologists. The Levant article writes that, “in comparison to the plan of other temples of the Late Bronze Age and Iron Age I, the North-East Temple of Lachish is modest in its dimensions and can be defined as medium-sized.”

According to the press release, the compound was divided into a front area that was marked by two columns and two towers, which led into a large hall. From there, an inner sanctum was delineated by four supporting columns “and several unhewn ‘standing stones’ that may have served as representations of temple gods,” stated the press release. The two “standing stones” are quite large: the bigger of the pair measures 60 cm (some 23 inches) wide and 90 cm long (approximately 35 inches) and the smaller is also 60 cm wide and only 70 cm (nearly 28 inches) long.

In a departure from the typical Canaanite temple structure, the compound also includes side rooms. “The presence of side rooms in that structure is one of the main points that has fueled the dispute over its characterization as a temple or a ceremonial palace,” write the authors. “It is possible that the addition of side rooms to a temple with ‘Syrian’ characteristics is a precursor of Iron Age temples like the temple of Motza and the biblical Temple of Solomon in Jerusalem.” The schematic drawing illustrating the Levant article indicates there were some eight or nine areas to the large temple compound, including a “Holy of Holies.”

In addition to the standing stones, the press release lists a plethora of other ritual items that were discovered, such as “bronze cauldrons, jewelry inspired by the ancient Egyptian goddess Hathor, daggers and axe-heads adorned with bird images, scarabs, and a gold-plated bottle inscribed with the name Ramses II, one of Egypt’s most powerful pharaohs.”

Perhaps the most fascinating finds are a pair of smiting gods, which were discovered inside the temple’s inner sanctum, comparable to the Jerusalem Solomonic Temple’s “Holy of Holies.” Labeled Room H in the article, it “is located in the innermost part of the structure and on its central axis, directly opposite the main entrance.”

Smiting gods are found in the Levant in temples from the Late Bronze Age and Iron Age I. The authors write that the figurines are commonly identified with two Canaanite gods, Baal or Resheph, who are both known as war gods, “although it is impossible to identify our figurines with either due to the lack of clear attributes.”

According to the article, the smiting gods measure a scant 10 cm (4 inches) and 8.5 cm (3.3 inches). The two little male figurines are made of bronze and were originally coated with silver. Both are marching with their right hands raised and are wearing short kilts and tall hats, one of which, the article writes, recalls the White Crown of Upper Egypt. One of the gods is still holding a weapon, a mace or club that is attached to the figure’s forehead, writes the article. “Below their feet are pegs that were used to attach the figurines to wooden stands, as attested by the remains of wood.” According to other remains found on one of the gods — beads and indications of a necklace — one may have been worn as a pendant.

The history of Lachish was littered with ups and downs and, according to the Levant article, there are several indications uncovered in the main hall “which represent a secondary phase of construction that seems to reflect a crisis state preceding the destruction of the temple.”

Among the most headline catching finds that were reporting during the excavation is the discovery of what researchers are calling the first known account of the Semitic letter “samech.” Reported in 2015, the letter was found on a “potsherd slightly larger than a business card,” as The Times of Israel wrote then, which was found inside the temple’s ruins.

The inscription, three lines containing nine early Semitic letters, was discovered during excavations at the site in 2014 and is believed to date from around 1130 BCE. It’s the first Canaanite inscription found in a Late Bronze Age context in over 30 years.

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ.

Do you rely on The Times of Israel for accurate and insightful news on Israel and the Jewish world? If so, please join The Times of Israel Community. For as little as $6/month, you will:

 • Support our independent journalism
 • Enjoy an ad-free experience on the ToI site, apps and emails and
 • Gain access to exclusive content shared only with the ToI Community, like our Israel Unlocked virtual tours series and weekly letters from founding editor David Horovitz.

We’re really pleased that you’ve read X Times of Israel articles in the past month.

That’s why we come to work every day - to provide discerning readers like you with must-read coverage of Israel and the Jewish world.

So now we have a request. Unlike other news outlets, we haven’t put up a paywall. But as the journalism we do is costly, we invite readers for whom The Times of Israel has become important to help support our work by joining ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਮਿ .ਨਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ.

For as little as $6 a month you can help support our quality journalism while enjoying The Times of Israel AD-FREE, as well as accessing exclusive content available only to Times of Israel Community members.